Piotr Kamecki wiceprezydentem ASI!

20.11.2020
Piotr Kamecki wiceprezydentem ASI!

Nowym prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Sommelierów (ASI) jest William Wouters z Belgii. Piotr Kamecki, szef Stowarzyszenia Sommelierów Polskich, został wiceprezydentem odpowiedzialnym za sprawy Europy.

Nowy zarząd ASI został wybrany 17 listopada 2020 r. podczas walnego zgromadzenia, przeprowadzonego online w warunkach pandemii. Wybory zostały przeprowadzone przy użyciu niezależnych platform wykorzystanych oddzielnie na potrzeby spotkania członków ASI oraz samego głosowania, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i bezstronności. Wybory odbywają się co 3 lata, dotychczasowy prezydent, Andrés Rosberg z Argentyny, ustępuje po trzyletniej kadencji, rozpoczętej w czerwcu 2017 roku.

„Będziemy działać na rzecz dobra ASI jako wspólnoty i jako instytucji”, powiedział  William Wouters po ogłoszeniu wyników wyborów. „Jednym z naszych strategicznych założeń na najbliższe trzy lata jest wprowadzenie czytelnych i jednakowych standardów edukacji i certyfikacji sommelierów”, mówi Piotr Kamecki. Wielkie gratulacje dla prezydenta SSP i wiceprezydenta ASI! Zwycięstwo Piotra w wyborach to także docenienie działań, które podejmuje Stowarzyszenie Sommelierów Polskich na rzecz pozycji zawodu sommeliera w Polsce. 

Nasi partnerzy