Kryteria przyjęć kandydatów do Stowarzyszenia

Osoby starające się o przyjęcie do SSP powinny powołać się na dwóch członków rekomendujących lub jednego członka zarządu, umotywować swoje zainteresowanie zawodem sommeliera i wyrazić chęć wstąpienia do SSP. Proces przyjęcia do Stowarzyszenia Sommelierów Polskich rozpoczyna się z chwilą wypełnienia formularza online pod adresem: https://forms.gle/HbedvvMGZxS2aPKu6 lub wysłania wiadomości mailowej na adres: biuro@sommelierzy.pl

1. Kryteria i zasady przyjmowania nowych członków zwykłych / rzeczywistych

Kandydat wstępujący do SSP powinien pracować w gastronomii lub w branży pokrewnej i wykazywać się szeroką wiedzą na temat wina, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, cygar i potraw i chęcią posiadania takiej wiedzy. Kandydatura rozpatrywana jest w następującym trybie: rekomendacja członka zarządu SSP lub dwóch członków SSP rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawową wiedzę winiarską kandydata (zapytamy o wiedzę na temat podstawowych szczepów i regionów winiarskich oraz podstaw uprawy i produkcji wina) i degustacja przeprowadzona przez min. dwie osoby w tym jednego członka zarządu. Komisję egzaminacyjną każdorazowo wyznacza Zarząd. Nowi członkowie uzyskują status członka SSP, po opłaceniu wpisowego (250 PLN) i składki za obowiązujący okres składkowy.

2. Kryteria nadania statusu sommelier SSP

Kandydat na sommeliera SSP powinien pracować w gastronomii i wykazywać się szeroką wiedzą na temat wina, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, cygar i potraw. Kandydat musi wykazać się udokumentowaną minimum roczną praktyką pracy związanej z obsługą gości w restauracji. Kandydatura rozpatrywana jest w następującym trybie: egzamin na sommeliera SSP (dostępny tylko dla członków rzeczywistych SSP) egzaminy odbywać się będą w czasie i miejscu wyznaczonym przez zarząd, minimum dwa egzaminy w roku w Warszawie (harmonogram dostępny na stronie SSP) komisję egzaminacyjną, każdorazowo wyznacza zarząd kandydaci, każdorazowo uiszczają opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 PLN, jako jedyni posiadają tytuł Sommeliera, mogą reprezentować SSP na zawodach międzynarodowych, i po weryfikacji przez Zarząd SSP prowadzić degustacje i szkolenia w imieniu SSP.

3. Kryteria i zasady przyjmowania członków wspierających

Członkowie wspierający przyjmowani są wyłącznie w następującym trybie: po zgłoszeniu się kandydata rekomendowanego przez 2 członków SSP lub 1 członka zarządu, kandydat przedstawia członkom SSP powody zainteresowania członkostwem SSP nowo przyjmowany członek wspierający musi otrzymać akceptację co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w zebraniu, w tym przynajmniej 1 głosu członka zarządu zarząd SSP może zadecydować o bezpośrednim przyjęciu członka wspierającego, po przeprowadzeniu ogólnej rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest poznanie wiedzy i stopnia zainteresowania winiarstwem Przy przyjmowaniu członków wspierających należy kierować się wyłącznie dobrem i korzyściami płynącymi dla SSP z racji wstąpienia nowej osoby. Członków wspierających obowiązują takie same prawa i obowiązki wynikające ze Statutu SSP jak członków zwyczajnych, za wyjątkiem brania udziału w zawodach sommelierskich i prowadzenia szkoleń. Członkowie wspierający płacą składki na zasadach obowiązujących pozostałych członków.

4. Członkowie honorowi

Członkami honorowymi mogą stać się dotychczasowi członkowie SSP, którzy z uwagi na osobiste okoliczności, nie mogą dłużej aktywnie uczestniczyć w życiu organizacji. Status ten przyznawany jest dożywotnio. Członek honorowy odznacza się dużymi zasługami dla rozwoju SSP lub kultury winiarskiej w Polsce i na świecie, Status członka honorowego uzyskiwany jest po zgłoszeniu takiego stanu przed Zarządem SSP i poddany jest głosowaniu. Kandydat na członka honorowego musi uzyskać co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w zebraniu, w tym przynajmniej 3 głosy członków zarządu. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek.

UWAGA:

Członkowie SSP są usuwani na wniosek Skarbnika, jeżeli nie uiścili składki członkowskiej przed upływem kolejnego terminu tj. do końca stycznia każdego roku. Roczna składka wynosi 300 zł.

 

REKOMENDOWANY POZIOM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POZIOMIE SOMMELIERA SSP

 1. WIEDZA O UPRAWIE WINOROŚLI, TECHNIKACH PRODUKCJI WIN CICHYCH I MUSUJĄCYCH, ZNAJOMOŚĆ HISTORII I GEOGRAFII WINIARSKIEJ ŚWIATA, ZNAJOMOŚĆ ODMIAN WINOROŚLI ORAZ WPŁYWU WINA NA ORGANIZAM LUDZKI, NA POZIOMIE RÓWNORZĘDNYM DO WSET LEVEL 3
 2. UMIEJĘTNOŚĆ POPRAWNEJ DEGUSTACJI WIN I ALKOHOLI ZGODNIE Z SYSTEMATYKĄ ASI
 3. ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH ZASAD ŁĄCZENIA SMAKÓW ORAZ ELEMENTÓW STRUKTUR WIN, POTRAW I WÓD
 4. UMIEJĘTNOŚĆ SPRAWNEGO SERWISU WIN CICHYCH I MUSUJĄCYCH, ŁĄCZNIE Z DEKANTACJĄ
 5. SPRAWNY SERWIS ZGODNY Z KANONAMI RESTAURACYJNYMI
 6. UMIEJĘTNOŚC POSŁUGIWANIA SIĘ AKCESORIAMI SOMMELIERSKIMI I ORGANIZACJA MISE EN PLACE
 7. ZNAJOMOŚĆ I ZASTOSOWANIE PODSTAWOWYCH TECHNIK SPRZEDAŻOWYCH
 8. ZNAJOMOŚĆ NAZW I NAZWISK KLUCZOWYCH PRODUCENTÓW NAJWAŻNIEJSZYCH REGIONÓW I APELACJI WINIARSKICH
 9. SWOBODNE PORUSZANIE SIĘ W NAJWAŻNIEJSZYCH ROCZNIKACH KLUCZOWYCH REGIONÓW WINIARSKICH ŚWIATA
 10. ZNAJOMOŚĆ GATUNKÓW NAJWAŻNIEJSZYCH ALKOHOLI ŚWIATA
 11. ZNAJOMOŚC I UMIEJĘTNOŚĆ WYKONANIA KLASYCZNYCH DRINKÓW IBA
 12. WIEDZA O I SPRAWNY SERWIS KLASYCZNYCH STYLÓW PIWA
 13. ZNAJOMOŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH GATUNKÓW WÓD MINERALNYCH
 14. ZNAJOMOŚĆ KLASYCZNYCH POTRAW NAJWAŻNIEJSZYCH KUCHNI REGIONALNYCH ŚWIATA
 15. PODSTAWOWA WIEDZA O TECHNIKACH I TERMINACH KULINARNYCH
 16. WIEDZA NA TEMAT NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ I OSÓB W HISTORII ASI I SSP
 17. ZNAJOMOŚĆ NAZW NAJSŁYNNIEJSZYCH RESTAURACJI ORAZ SZEFÓW KUCHNI NA ŚWIECIE 
 18. UMIEJĘTNOŚĆ PŁYNNEGO, LOGICZNEGO I ELEGANCKIEGO WYSŁAWIANIA SIĘ
 19. PŁYNNE POSŁUGIWANIE SIĘ POJĘCIAMI WINIARSKIMI W JĘZYKU ANGIELSKIM
 20. POSTAWA ZAWODOWA ZGODNA Z ZASADAMI KODEKSU ETYKI SSP

 


FORMULARZ KONTAKTOWY
Zgłoszenie na członka Stowarzyszenia Sommelierów Polskich

Nasi partnerzy